Gloom_WiDow View my profile

[SMU] Splash War!

posted on 07 May 2012 01:32 by gloomwidow in SMU
 
เอนทรี่นี้อยู่ภายใต้คอมมู

 
===============================================
 
 
 
ฟัก เดอ แองเจโล่ (Fak Der Angelo)
 
 
โปรไฟล์ : คลิ๊กๆ
 
ชุดหน้าร้อน : ไว้จะตามมานะคะ!
 
ฉีดน้ำใส่คนอื่น: 2 ครั้ง (เอลฟ์ 1 ครั้ง/โดนเฮดช็อตกลับมาด้วย + อ.เมล 1 ครั้ง)
 
โดนฉีดน้ำใส่: 1 ครั้ง
 
จำนวนแป้งกับตัว: 1 กระป๋อง - ปะได้อีก 14 ครั้ง
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet